Kindcentrum My Crown is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kindcentrum My Crown verwerkt verschillende persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens omdat je klant bij ons bent of wilt worden, bij ons werkt of wilt werken of omdat je met ons samenwerkt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • Noodtelefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Naam basisschool


Kindcentrum My Crown verzamelt als dienstverlener in de kinderopvang naast bovenstaande gegevens ook bijzondere en gevoelige informatie, namelijk:

 • Het Burgerservicenummer
 • Informatie over de gezondheid van kinderen
 • Informatie over de ontwikkeling van kinderen


Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening die My Crown levert
 • Het afhandelen van een betaling
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Werving- en selectiedoeleinden
 • Marketing- en communicatiedoeleinden voor My Crown

Besluitvorming
De persoonsgegevens waar My Crown mee werkt worden altijd door een mens verwerkt. My Crown neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op geautomatiseerde basis. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
My Crown bewaart de persoonsgegevens van klanten, kinderen en werknemers tot maximaal tien jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wet My Crown tot andere bewaartermijnen verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
My Crown verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor communicatie vanuit de organisatie. We verkopen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden.